101,8 MHz in 89,4 MHz
POSLUŠAJ V ŽIVO
Poslušaj v živo
 Radio Rogla
 
TRENUTNO Z VAMI:
RADIO ROGLA
Splošna pravila in pravila nagradnih iger
Pravila: Splošna pravila nagradnih iger
Pravila: Zbirke osebnih podatkov

SPLOŠNA PRAVILA NAGRADNIH IGER NA RADIU ROGLA

Kdo in kolikokrat lahko sodeluje?
*V vsaki nagradni igri lahko sodelujete samo enkrat, če ni s posebnimi pravili to drugače določeno.
*Če član gospodinjstva dobi nagrado v nagradni igri, lahko v isti ali igri iste vrste (tudi če je drug pokrovitelj), člani gospodinjstva nagrado znova dobijo po preteku dveh mesecev (60) dni.
*Na naslov posameznega gospodinjstva lahko pošljemo nagrado iz katerekoli igre največ enkrat na mesec.

* Če ugotovimo, da je prišlo do navzkrižja s temi pravili, nagrade avtomatsko ne izročimo.

* Nagrajenci morajo biti stari najmanj 15 let.

Kako prevzeti nagrade?
Obvestilo o prevzemu nagrade vam bomo poslali po pošti na dom, če bo način prevzema nagrade drugačen, vas bodo o tem obvestili radijski voditelji.
Za vse informacije o nagradah lahko pokličete tajništvo Radia Rogla 03 757 45 10 (v delovnem času).           

Nagrade:
*… niso zamenljive.
*… se ne morejo izplačati v denarju.
*… če je prireditev odpovedana, Radio Rogla ni odgovorne za povrnitev vrednosti nagrade ali dolžan dati kakšno drugo nagrado
* … za prevzem nagrad večjih vrednosti morajo nagrajenci sporočiti davčno številko in praviloma plačati davek (če ni v posebnih pravilih določeno drugače)
 

Pravila:

* … v igrah na Radiu Rogla ne morejo sodelovati sodelavci radia in njihovi ožji sorodniki. Enako velja za sodelavce časopisov Novice, Celjan, Rogaške novice, Šentjurske novice in Bistriške novice in za sodelavce pri soorganizatorjih nagradnih iger.

*Ko poslušalec pošlje prijavo, sporoča, da se strinja z vsemi objavljenimi pogoji in pravili za sodelovanje v  nagradni igri. Strinja se tudi, da se njegovi osebni podatki hranijo, obdelujejo in uporabljajo za potrebe promocije igre in drugih iger na Radiu Rogla in pri pokrovitelju igre.

  * … v času trajanja nagradnih iger so pravila na vpogled uporabnikom na spletni strani www.radiorogla.si.Ta pravila so primarna v odnosu do vseh drugih objav (naj si bo v tiskani ali kakšni drugi obliki).

* ..za vsa vprašanja, ki niso urejena s temi pravili in se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro, smo vedno na voljo na naših elektronskih naslovih. Avtentično tolmačenje teh pravil daje izključno organizator.

 

Ta pravila začno veljati 1. 1. 2009.

ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV

Radio Rogla zbira osebne podatke posameznikov, ki jih je zbral iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja svoje dejavnosti. Osebne podatke zbira z namenom promocije in obveščanja posameznikov o dejavnostih Radia Rogla.

Osebni podatki, ki jih Radio Rogla zbira, so lahko: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega bivališča, (mobilna) telefonska številka ter naslov elektronske pošte. Na podlagi izrecne, osebne in pisne privolitve posameznika pa Radio Rogla lahko zbira tudi druge osebne podatke.

Šteje se, da se posameznik, ki posreduje svoje osebne podatke preko spletne strani, elektronske pošte, preko sms nabiralnika, na prireditvah ali drugače strinja z uporabo svojih osebnih podatkov za namene neposredne promocije in obveščanja Radia Rogla.

Posameznik lahko kadarkoli pisno na naslov studio@radiorogla.si ali preko telefona št. 03 757 45 10 zahteva, da Radio Rogla trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen promocije ali obveščanja o aktivnostih. Radio Rogla bo nemudoma oziroma najkasneje v zakonskem roku 15 dni ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov posameznika in o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestil posameznika, ki je to zahteval.

Radio Rogla se zavezuje, da bo osebne podatke, zbrane na zgoraj naveden način varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, in jih ne bo posredoval nepooblaščenim osebam.

Scenskih 5
1
Mambo Kings
Mambo Kings
Moje srce
2
Mark Zebra
Mark Zebra
Fenomenalna
3
Marko Vozelj in Mojstri
Marko Vozelj in Mojstri
Prevečkrat
Najboljših 10 domačih
1
Ansambel Banovšek
Ansambel Banovšek
Kar zgodilo se je
2
Gadi
Gadi
Kokrat ti moram rečt
3
Veseli Savinjčani
Veseli Savinjčani
Naj ne gre v pozabo