Glasbena zvezda Štajerske – pravila

Splošna pravila in pogoji za sodelovanje v radijskem festivalu

GLASBENA ZVEZDA ŠTAJERSKE

Radio Rogla s temi pravili določa postopek izbora prijavljenih izvajalcev v festivalu “Glasbena zvezda Štajerske”, oddaje Pod Roglo se poje in igra.

1. Na festivalu lahko sodelujejo glasbene skupine, ki izvajajo narodno zabavno glasbo ob spremljavi instrumentov ali posamezniki pevci, ki pojejo zabavno glasbo.

2. Na razpis prijavljene izvajalce obravnava tričlanska strokovna komisija.

3. Izvajalci se prijavijo z video posnetkom z vaje na spletni strani radiorogla.si (lahko je posnetek s telefonom). Skladbo, s katero se bodo predstavili javnosti, uskladijo s strokovno komisijo. Prijave zbiramo do zapolnitve mest.

4. Strokovna komisija bo izmed vseh prijavljenih kandidatov izbrala dvajset izvajalcev. Če izmed vseh prijavljenih izvajalcev – glede na vsebinske in tehnične kriterije – ne bo mogoče izbrati dvajset izvajalcev, si organizator pridrži pravico neposrednega povabila izvajalcev k sodelovanju. Predlog lahko poda strokovna komisija.

5. Vseh dvajset izbranih izvajalcev se bo predstavilo z igranjem v živo v oddaji Pod Roglo se poje in igra v rubriki “Glasbena zvezda Štajerske”.

6. Izmed dvajsetih izvajalcev bo z glasovanjem izbranih deset izvajalcev, ki se bodo pomerili v finalu festivala »Štajerska glasbena zvezda«.
Komisija si pridružuje pravico povabila še dveh sodelujočih (ki nista bila zmagovalca večera) na veliki finale.
Finalni izbor bo v obliki javne prireditve predvidoma v decembru 2019.

7. Glasovanje poteka na spletni strani radiorogla.si oziroma na ustreznih povezavah, ki jih objavi radio. Glasovanje poteka od predstavitve do naslednje oddaje (7 dni: od srede do srede). Če imata izvajalca, ki se predstavljata v oddaji, enako število glasov, se naprej uvrsti tisti, ki ga izbere strokovna komisija.

8. Glasovanje v finalu poteka z glasovnicami, ki jih obiskovalci pridobijo z nakupom vstopnice. Vsaka kupljena vstopnica je glasovnica.

9. Izvajalcu, ki za svojo izvedbo v finalu dobi največ glasov, se podeli naziv “Glasbena zvezda Štajerske”, glavna nagrada – nastop na 24-Letki Radia Rogla (2021) in ostale promocijske aktivnosti.