MINI EKO KVIZ

Pripravite nevarne odpadke in stare še delujoče in nedelujoče aparate, saj ti ne sodijo v zabojnike za gospodinjske odpadke in ne v naravo.

V soboto, 17. junija, organizira JKP akcijo zbiranja nevarnih odpadkov, še delujočih in nedelujočih elektronskih aparatov v premični zbiralnici v Slovenskih Konjicah, Tepanju in Ločah.

Občani lahko brezplačno oddate nevarne odpadke iz gospodinjstev.

 

V sodelovanju z  ZEOS pa vas vabimo, da rešite spodnji mini kviz o odpadkih.

Med vsemi, ki boste odgovorili na vsa vprašanja,
bomo na dan 26-LETKE Radia Rogla v etru radia izžrebali 10 nagrajencev. Ne bomo preverjali vašega znanja kot v šoli, zadovoljni bomo že, če skušate razmišljati o vseh odgovorih.

Sicer pa vam bodo pomagali tudi voditelji Radia Rogla v etru,
zato priporočamo poslušanje.