PRAVILA NAGRADNE IGRE: Katera je prava barva fasade za štajerske hiše?

TRAJANJE IGRE
Igra traja od  petka, 2. 4. 2022, do vključno petka, 27. 5. 2022.

KAKŠNA je nagrada?
Nagrada: bon v vrednosti 3000 evrov neto za material za izdelavo fasade.

Vrednost nagrade: 3000 evrov.
Vsebine nagrade ni mogoče zamenjati ali spreminjati.
Nagrada se v enkratnem naročilu prevzame v G7 Gradbena trgovina Stranice.
Davek na nagradne igre poravna G7 Gradbena trgovina Stranice.
Pogoji za prevzem nagrade: fasada mora biti izvedena v celoti 2022, ob zaključku mora biti omogočeno fotografiranje za publiciranje v lokalnih časopisih medijske družine Radia Rogla, izvedbo fasade v celoti prevzame POKROVITELJ ali njegov PODIZVAJALEC (ali: izvajalca se izbere v soglasju z G7 Gradbeno trgovino Stranice).

KAKO SODELOVATI?
Vsak dan bomo poslušalce večkrat pozvali k sodelovanju.

Poslušalci se morajo za sodelovanje registrirati na spletni strani Radia Rogla. To storijo tako, da najprej oddajo svoj glas za barvo fasade, nato pa vpišejo svoje podatke. Vsi, ki bodo glasovali, bodo v bobnu za žrebanje.
Poslušalec lahko z enega naslova v času trajanja igre sodeluje samo enkrat, podvojeni podatki s avtomatsko izbrišejo.
Producenti Radia Rogla bodo vsak delovni dan klicali enega prijavljenega za pogovor v etru Radia Rogla. Sodelovanje v etru ni pogoj za pridobitev nagrade.

POGOJI SODELOVANJA

 1. Ko poslušalec odda prijavo, sporoča, da se strinja z vsemi objavljenimi pogoji in pravili za sodelovanje v tej nagradni igri. Strinja se tudi, da se njegovi osebni podatki hranijo, obdelujejo in uporablja za potrebe promocije te igre in drugih iger na Radiu Rogla ter da se s tem naroči na e-pošto sodelujočih podjetij (Radio Rogla in G7 d.o.o.).
 2. Nagrajenec mora biti star najmanj 15 let.
 3. Nagrado je mogoče koristiti pod pogoji navedenim v drugem odstavku te igre (Kakšna je nagrada).
 4. Nagrade ni mogoče zamenjati za karkoli drugega in tudi v nobenem primeru ne za gotovinsko izplačilo.
 5. Davčne obveznosti za nagrajenca ne nastanejo.
 6. Tudi za to igro z zgoraj omenjenimi izjemami veljajo splošna pravila nagradnih iger na Radiu Rogla in pravila o varstvu osebnih podatkov.

RAZNO

 1. Organizator igre je Radio Rogla (Radio Rogla, d. o. o., Škalska 7, 3210 Slovenske Konjice).
 2. V igri imajo pravico sodelovati vsi državljani Republike Slovenije, ki sprejmejo in izpolnjujejo pogoje, podane v teh pravilih in Splošnih pravilih Radia Rogla o nagradnih igrah.
 3. Za nadzor poteka nagradne igre skrbi odbor v sestavi: Valerija Motaln (Radio Rogla), Aleš Mrzdovnik (Novice, d.o.o), Peter Klima (Radio Rogla).
 4. V času trajanja nagradne igre so pravila kadarkoli na vpogled uporabnikom na spletni strani www.radiorogla.si. Ta pravila so primarna v odnosu do vseh drugih objav (naj si bo v tiskani ali kakšni drugi obliki).
 5. Za vsa vprašanja, ki niso urejena s temi pravili in se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro, smo vedno na voljo na naših elektronskih naslovih. Avtentično tolmačenje teh pravil daje izključno organizator.