PRAVILA NAGRADNE IGRE: Komu pa bi vi zaupali košnjo vaše zelenice?

1. Organizator
Sodelovanje v nagradni igri Komu pa bi vi zaupali košnjo vaše zelenice? (v nadaljevanju nagradna igra) poteka v organizaciji podjetij Radio Rogla, d. o. o., Škalska 7, 3210 Slovenske Konjice in Agrocom  d.o.o., Ljubljanska cesta 99, Slovenska Bistrica(v nadaljevanju organizatorja).

2. Privolitev
Za sodelovanje v nagradni je potrebno podati privolitev, da se strinjate s sodelovanjem v nagradni igri in da soglašate z uporabo vaših zahtevanih osebnih podatkov za namene izvedbe nagradne igre (izbor in žreb nagrajencev, obveščanje in objava nagrajencev, pošiljanje nagrade na dom).

POMEMBNO: organizator zbira vaše osebne podatke z namenom izvedbe nagradne igre (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonska številka, e naslov).

Privolitev lahko prekličete preko elektronskega naslova: urednistvo@radiorogla.si

3. Namen
Namen nagradne igre je promocija blagovnih znamk Radio Rogla in podjetja Agrocom, izvajanje trženjskega komuniciranja ter promocija drugih znamk organizatorja (Husqvarna, Gardena), in sicer na področju Republike Slovenije.

4. Trajanje
Nagradna igra poteka v etru in na spletni strani Radia Rogla, od  petka, 5. 4. 2024, do vključno petka, 19. 4. 2024
in v fizični trgovini prodajni ceneter Agrocom Slovenska Bistrica, Stepišnikova 2a, od 4. 4. 2024 do 18. 4. 2024. Žrebanje bo 19. 4. 2024 v Dobrem jutru Radia Rogla.

5. Kdo lahko sodeluje
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki privolijo v sodelovanje in oddajo privolitev v skladu s 3. členom teh pravil in pogojev, so starejši od 18 let ter v skladu z navodili izpolnijo formular na spletni strani Radia Rogla ali se prijavijo v fizični trgovini (Agrocom, Stepišnikova 2, Slovenska Bistrica). Sodelujoči v nagradni igri mora biti resnična oseba.
S prijavo v nagradni igri udeleženec soglaša z vsemi pravili sodelovanja navedenimi v teh pravilih.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ali soorganizatorjih nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

V nagradnem žrebanju  sodelujejo tudi kupci izdelkov Husqvarna v maloprodajnem centru Agrocom Slovenska Bistrica in sicer ob nakupu izdelkov blagovnih znamk Husqvarna in gardena v vrednosti nad 100,00 EUR v času od 4.04. do 18.04.2024 do 19. ure, ob podani privolitvi za sodelovanje v trgovini, kateri priložijo nagradni kupon na blagajni. Nagradni kuponi se številčijo.

Nakup izdelkov je ena od možnosti sodelovanja v igri, lahko pa se tudi za sodelovanje prijaviš na portalu.

6. Kako sodelovati
Vsak dan bomo poslušalce večkrat pozvali k sodelovanju.
Poslušalci se morajo za sodelovanje prijaviti na spletni strani Radia Rogla. To storijo tako, da vpišejo svoje podatke in po potrebi odgovorijo na zastavljeno vprašanje.
Poslušalec lahko v igri sodeluje večkrat, z več različnimi odgovori.
Producenti Radia Rogla bodo vsak delovni dan klicali tri prijavljene za pogovor v etru Radia Rogla. Sodelovanje v etru je pogoj za uvrstitev v boben za finalno žrebanje.

V boben za žrebanje vas uvrstimo tudi, če boste do 18. aprila v prodajnem centru Agrocom Slovenska Bistrica kupili Husqvarnine ali /in Gardenine izdelke nad 100 evrov (registracija se bo opravila v prodajnem centru ob nakupu, kjer boste podali tudi soglasje za prijavo).

Žrebanje bo izvedeno 19. aprila v Dobrem jutru Radia Rogla. Vsi prijavljeni imajo svojo zaporedno številko za žrebanje. Sodelujoči na radiu imajo zaporedno številko od 1 do 30, sodelujoči v Agrocom Slovenska Bistrica pa od 31 do konca (odvisno od števila zbranih računov). Vse številke so v bobnu. Žreba se v etru Radia Rogla ob prisotnosti komisije, ki jo sestavljata voditelja Radia Rogla in pokrovitelj.
Izžreba se eno številko in ugotovi, kdo je dobitnik glavne nagrade.

Zapisnik o nagrajencu z njegovimi osebnimi podatki se izpiše v dveh izvodih in se po en shrani na sedežu organizatorja Radio Rogla in na sedežu Agrocom za dobo enega leta.

7. Nagrade in prevzem nagrad

Nagrada je robotska kosilnica Husqvarna Automower 310 Mark II.
K
LIK za podroben opis nagrade.

Vrednost  nagrade je 1.799 evrov.

Po Zakonu o dohodnini je nagrada obdavčena. Akontacijo dohodnine bo odvedlo podjetje 
Agrocom  d.o.o., Ljubljanska cesta 99, Slovenska Bistrica

Ob registraciji na portalu Husqvarna.si   najkasneje do 30.6. 2024 bo nagrajenec prejel še BATERIJSKI  TRIMER 110iL– komplet z baterijo in polnilcem  v vrednosti  289,00 EUR (priporočena maloprodajna cena z davkom).

Nagrade ni mogoče zamenjati za karkoli drugega in tudi v nobenem primeru ne za gotovinsko izplačilo, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo..

Nagrajenec prevzame nagrado s predložitvijo uradnega dopisa Radia Rogla v maloprodajnem centru Agrocom d.o.o., Stepišnikova 2 a v Slovenski Bistrici, po predhodni najavi,  v roku 10 dni po prejemu dopisa.

Nagrajenec mora za prevzem nagrade organizatorju predložiti osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list) in davčno številko ter navesti davčni urad. Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila.

Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

9. Škoda in višja sila
Organizator, soorganizatorja in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade. V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

9. Varovanje osebnih podatkov
Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljalcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje osebne podatke za namene, ki so opredeljeni v 3. členu teh pravil in pogojev.

Osebni podatki sodelujočih bodo trajno izbrisani v roku 120 dni po zaključku nagradne igre.

Upravljalci bodo pridobljene podatke varovala v skladu z zakonodajo ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona.

Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

10. Reševanje sporov

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
*se pojavi dvom o istovetnosti podatkov,
*se ugotovi, da je udeleženec v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oziroma žrebanja.

Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Slovenskih Konjicah.

11. Objava pravil
Splošni pogoji in pravila te nagradne igre so objavljeni na spletni strani Radia Rogla in spletni strani Agrocom d.o.o., v pisni obliki na sedežu soorganizatorja Agrocom d.o.o.,  kakor tudi na oglasni deski maloprodajnega centra Agrocom, Stepišnikova 2 a, Slovenska Bistrica.