PRAVILA NAGRADNE IGRE: Silvestrska loterija 2023

1. Organizator
Sodelovanje v nagradni igri Silvestrska loterija 2023 (v nadaljevanju nagradna igra) poteka v organizaciji podjetja Radio Rogla, d. o. o., Škalska 7, 3210 Slovenske Konjice (v nadaljevanju organizator).

2. Privolitev
Za sodelovanje v nagradni je potrebno podati privolitev, da se strinjate s sodelovanjem v nagradni igri in da soglašate z uporabo vaših zahtevanih osebnih podatkov za namene izvedbe nagradne igre (izbor in žreb nagrajencev, obveščanje in objava nagrajencev, pošiljanje nagrade na dom),

POMEMBNO: organizator zbira vaše osebne podatke z namenom izvedbe nagradne igre (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonska številka, e naslov, datum in letnica rojstva).

Privolitev lahko prekličete preko elektronskega naslova: urednistvo@radiorogla.si

3. Namen
Namen nagradne igre je promocija blagovnih znamk Radio Rogla in sodelujočih podjetij, izvajanje trženjskega komuniciranja ter promocija drugih znamk organizatorja, in sicer na področju Republike Slovenije.

4. Trajanje
Nagradna igra poteka v etru in na spletni strani Radia Rogla, od  ponedeljka, 4.12. 2023, do vključno torek, 2.1. 2024.

5. Kdo lahko sodeluje
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki privolijo v sodelovanje in oddajo privolitev v skladu s 3. členom teh pravil in pogojev, so starejši od 18 let ter v skladu z navodili izpolnijo formular na spletni strani Radia Rogla. Sodelujoči v nagradni igri mora biti resnična oseba.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ali soorganizatorjih nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

6. Kako sodelovati
Vsak dan bomo poslušalce večkrat pozvali k sodelovanju.
Poslušalci se morajo za sodelovanje prijaviti na spletni strani Radia Rogla. To storijo tako, da vpišejo svoje podatke.
Za sodelovanje se je potrebno prijaviti z unikatno osebno kodo.
Koda se formira iz rojstnega datuma nagrajenca + bonus številke, ki jo vsak dan najmanj 6 x v programu povedo voditelji Radia Rogla.
Bonus številka je drugačna za vsak dan igre. Seznam bonus številk je deponiran pri urednici Radia Rogla
Poslušalec lahko v igri sodeluje večkrat, z več različnimi odgovori, kodami.
Žrebanje bo v torek, 2. januarja 2024, v etru Radia Rogla. Sodelovanje v etru pri finalnem žrebanju ni pogoj za pridobitev nagrade.

Zapisnik o nagrajencu z njegovimi osebnimi podatki se izpiše v enem izvodu in shrani na sedežu soorganizatorja za dobo enega leta.

7. Nagrade in prevzem nagrad

Nagrada je 3 dnevni najem bungalova 1/2+1 in 3 x 3-urna smučarska vozovnica za 3 osebe.
Koriščenje nagrade je možno po predhodni rezervaciji glede na razpoložljivost kapacitet.
Vrednost nagrade je 696,00 evrov.
Davek na nagrado pokrije Unitur, turistično takso plača nagrajenec.
Nagrada ni prenosljiva na drugo osebo, ni zamenljiva za kakorkoli drugega.
Nagrada bo nagrajencu predana v obliki dopisa po pošti s priporočeno pošiljko in povratnico najkasneje do 10. 01. 2024.
Nagrado je mogoče koristiti, po predhodni rezervaciji glede na razpoložljivost kapacitet.
Rezervacije na tel. 03/75 76 169 ali mail jasmina.cresnar@unitur.eu (ga. Jasmina Črešnar Brečko) oziroma kontakt naveden v dopisu najkasneje do 31. 3. 2024.
Nagrajeni ne sme biti mlajši od 18 let.
Pri koriščenju nagrade je potrebno plačati turistično takso, ki znaša za odrasle 2,50€ / na osebo na dan/ in za otroke (7 – 18. leta) 1,25€/ na osebo na dan, in prijavo, ki znaša 3 €/osebo.

9. Škoda in višja sila
Organizator, soorganizatorja in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade. V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

9. Varovanje osebnih podatkov
Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljalcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje osebne podatke za namene, ki so opredeljeni v 3. členu teh pravil in pogojev.

Osebni podatki sodelujočih bodo trajno izbrisani v roku 120 dni po zaključku nagradne igre.

Upravljalci bodo pridobljene podatke varovala v skladu z zakonodajo ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona.

Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

10. Reševanje sporov
Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Slovenskih Konjicah.

11. Objava pravil
Ti splošni pogoji in pravila nagradne igre so objavljeni na spletni strani Radia Rogla