Pravila nagradne igre: SILVESTRSKA LOTERIJA RADIA ROGLA in UNITURJA 2021

TRAJANJE IGRE
Igra traja od 1.12. do 30.12. 2021.

KAKŠNA je nagrada?
4-dnevni (3 noči) najem bungalova na Rogli za 3 osebe in 3 x 4-urna smučarska vozovnica za 3 osebe (velja do 31. 3. 2022).

Koriščenje nagrade je možno po predhodni rezervaciji glede na razpoložljivost kapacitet.
Vrednost nagrade je 606,50 evrov.

Davek na nagrado pokrije Unitur, turistično takso plača nagrajenec.
Pogoji prevzema nagrade dodatno opredeljeni v DODATNO O KORIŠČENJU NAGRADE.

KAKO SODELOVATI?
Za sodelovanje se je potrebno prijaviti z unikatno osebno kodo.

Koda se formira iz rojstnega datuma nagrajenca + bonus številke, ki jo vsak dan najmanj 9 x v programu povedo voditelji Radia Rogla.
Bonus številka je drugačna za vsak dan igre. Seznam bonus številk je deponiran pri urednici Radia Rogla.
Prijavite se lahko večkrat v toku igre, vendar mora biti vsak dan koda formirana z dnevno bonus številko, sicer bo prijava šteta kot neveljavna.
V žrebanju bo upoštevana koda, ne prijava.
Prijaviti se je potrebno z vsemi zahtevanimi podatki na www.radiorogla.si ali drugih spletnih straneh, ki bodo objavile poziv in povezavo.

KAKO BO POTEKALO ŽREBANJE?
Komisija Radia Rogla bo 30.12.2021 izvedla žrebanje med številkami od 0 do 12, tako bomo dobili rojstni mesec nagrajenca.

Sledi žrebanje letnice (ta se izžreba tako da se v koš vstavi ustrezno logično število številk; napr. za tisočletje 1 in 2, itd..)
Sledi žrebanje dneva rojstva med številkami od 0 do 31. Tako bomo prišli do rojstnega datuma nagrajenca.
Vsako od izžrebanih številk rojstnega datuma pa bo mogoče nadomestiti z dnevno unikatno bonus številko (vpisano v prijavo) in tako priti do pravilnega (izžrebanega) datuma.
Žrebanje bomo sproti objavljali v etru Radia Rogla (med 7.00 in 13.00).
Sledi računalniško preverjanje prijavljenih osebnih unikatnih kod in možnih kombinacij.

Če bo več možnih nagrajencev, dobi nagrado tisti, ki prvi sam pokliče v studio (eter) Radia Rogla in ima vse izžrebane številke točen (ali nadomeščene z bonus številko).
Če nihče ne pokliče takoj, se možni nagrajenci objavijo, in se čaka na prvi klic.
Če bo možni nagrajenec en sam, ga pokličejo voditelji z Radia Rogla na številko zapisano v prijavi.
Z izžrebano osebo se opravi pogovor v etru Radia Rogla. S tem izžrebani osebi pripada nagrada.
Vse podrobnosti o koriščenju nagrade bodo razložene tudi v dopisu, ki ga nagrajenec prejme na dom.

DODATNO O KORIŠČENJU NAGRADE
Nagrada ni prenosljiva na drugo osebo, ni zamenljiva za kakorkoli drugega.

Nagrada bo nagrajencu predana v obliki dopisa po pošti s priporočeno pošiljko in povratnico najkasneje do 10. 01. 2021.
Nagrado je mogoče koristiti, po predhodni rezervaciji glede na razpoložljivost kapacitet.
Rezervacije na tel. 03/75 76 169 ali mail jasmina.cresnar@unitur.eu (ga. Jasmina Črešnar Brečko) oziroma kontakt naveden v dopisu najkasneje do 31. 3. 2022.

Nagrajeni ne sme biti mlajši od 18 let.
Pri koriščenju nagrade je potrebno plačati turistično takso, ki znaša za odrasle 2,50€ / na osebo na dan/ in za otroke (7 – 18. leta) 1,25€/ na osebo na dan,
in prijavo, ki znaša 2 €/osebo.

 

Kako boš poimenoval svoj Gea majoneza silvestrski žur?
Gea že polni tvoj silvestrski darilni paket* za tvoje popolno štajersko silvestrovanje!

In ne pozabi: novo pri Gei: veganska majoneza in tatarska omaka!

Kako boš poimenoval svoj Gea majoneza silvestrski žur?
Gea že polni tvoj silvestrski darilni paket* za tvoje popolno štajersko silvestrovanje!

In ne pozabi: novo pri Gei: veganska majoneza in tatarska omaka!

Kako boš poimenoval svoj Gea majoneza silvestrski žur?
Gea že polni tvoj silvestrski darilni paket* za tvoje popolno štajersko silvestrovanje!

In ne pozabi: novo pri Gei: veganska majoneza in tatarska omaka!

POGOJI SODELOVANJA

 1. Ko poslušalec odda prijavo, sporoča, da se strinja z vsemi objavljenimi pogoji in pravili za sodelovanje v tej nagradni igri. Strinja se tudi, da se njegovi osebni podatki hranijo, obdelujejo in uporablja za potrebe promocije te igre in drugih iger na Radiu Rogla ter da se s tem naroči na e-pošto sodelujočih podjetij (Radio Rogla in Unitur d.d.)
  Nagrajenec mora biti star najmanj 18 let.

 2. Nagrado je mogoče koristiti pod pogoji navedenim v drugem odstavku te igre (Kakšna je nagrada).

 3. Nagrade ni mogoče zamenjati za karkoli drugega in tudi v nobenem primeru ne za gotovinsko izplačilo.

 4. Davčne obveznosti za nagrajenca ne nastanejo.

 5. Tudi za to igro z zgoraj omenjenimi izjemami veljajo splošna pravila nagradnih iger na Radiu Rogla in pravila o varstvu osebnih podatkov.

RAZNO

 1. Organizator igre je Radio Rogla (Radio Rogla, d. o. o., Škalska 7, 3210 Slovenske Konjice).

 2. V igri imajo pravico sodelovati vsi državljani Republike Slovenije, ki sprejmejo in izpolnjujejo pogoje, podane v teh pravilih in Splošnih pravilih Radia Rogla o nagradnih igrah.

 3. Za nadzor poteka nagradne igre skrbi odbor v sestavi: Valerija Motaln (Radio Rogla), Aleš Mrzdovnik (Novice, d.o.o), Alenka Vodušek (Radio Rogla).

 4. V času trajanja nagradne igre so pravila kadarkoli na vpogled uporabnikom na spletni strani www.radiorogla.si. Ta pravila so primarna v odnosu do vseh drugih objav (naj si bo v tiskani ali kakšni drugi obliki).

 5. Za vsa vprašanja, ki niso urejena s temi pravili in se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro, smo vedno na voljo na naših elektronskih naslovih. Avtentično tolmačenje teh pravil daje izključno organizator.