PRAVILA NAGRADNE IGRE: Štajerski vinjeta klic 2023

1. Organizator
Sodelovanje v nagradni igri  Štajerski vinjeta klic 2024 (v nadaljevanju nagradna igra) poteka v organizaciji podjetja Radio Rogla, d. o. o., Škalska 7, 3210 Slovenske Konjice (v nadaljevanju organizator).

2. Privolitev
Za sodelovanje v nagradni je potrebno podati privolitev, da se strinjate s sodelovanjem v nagradni igri in da soglašate z uporabo vaših zahtevanih osebnih podatkov za namene izvedbe nagradne igre (izbor in žreb nagrajencev, obveščanje in objava nagrajencev, pošiljanje nagrade na dom),

POMEMBNO: organizator zbira vaše osebne podatke z namenom izvedbe nagradne igre (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonska številka, e naslov).

Privolitev lahko prekličete preko elektronskega naslova: urednistvo@radiorogla.si

3. Namen
Namen nagradne igre je promocija blagovnih znamk Radio Rogla in sodelujočih podjetij, izvajanje trženjskega komuniciranja ter promocija drugih znamk organizatorja, in sicer na področju Republike Slovenije.

4. Trajanje
Nagradna igra poteka v etru in na spletni strani Radia Rogla, od  ponedeljka, 8. 1. 2024, do najdlje vključno petka, 12. 1. 2024 oziroma do porabe nagradnega sklada.

Prijave se začno zbirati v ponedeljek, 1.11. 2024 so mogoče do vključno četrtka, 11. 1. 2024, do 24. ure.

5. Kdo lahko sodeluje
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki privolijo v sodelovanje in oddajo privolitev v skladu s 3. členom teh pravil in pogojev, so starejši od 15 let ter v skladu z navodili izpolnijo formular na spletni strani Radia Rogla. Sodelujoči v nagradni igri mora biti resnična oseba.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ali soorganizatorjih nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

6. Kako sodelovati
Vsak dan bomo poslušalce večkrat pozvali k sodelovanju.
Poslušalci se morajo za sodelovanje prijaviti na spletni strani Radia Rogla. To storijo tako, da vpišejo svoje podatke in registrsko številko avtomobila.
Poslušalec lahko v igri sodeluje večkrat, z več različnimi odgovori, nagrado pa lahko prejme samo 1 x.

Med vsemi prispelimi prijavami komisija nagradne igre vsak dan od ponedeljka do petka opravi žreb. V etru Radia Rogla med 6.00 in 18.00 objavimo izžrebane registrske številke.

Če poslušalci slišijo svojo številko in v času trajanja ene pesmi po objavi pokličejo na številko 03 757 45 00 (in se opravi pogovor v eter Radia Rogla), je vinjeta njihova.

Obvezen del za prejem nagrade je tudi pogovor v etru.

Če poslušalci ne pokličejo v času trajanja ene pesmi, nagrada ostane v nagradnem skladu.

Če se bo nagradni sklad porabljal počasi, si pridržujemo pravico, da se komisija proti koncu igre odloči za več žrebov na dan.

Zapisnik o nagrajencu z njegovimi osebnimi podatki se izpiše v enem izvodu in shrani na sedežu soorganizatorja za dobo enega leta.

7. Nagrade in prevzem nagrad

Nagradni sklad obsega letne e-vinjete za uporabo slovenskih avtocest (cestninski razred 2A). Poslušalec dobi 1 vinjeto.

Ko bo nagradni sklad porabljen, bo igra končana. Davek na nagrade bo pokril producent igre. Davčne obveznosti za nagrajence ne nastanejo.

Prevzem nagrade: v dogovoru s producentom nagradne igre (Radio Rogla).

Nagrade ni mogoče zamenjati za karkoli drugega in tudi v nobenem primeru ne za gotovinsko izplačilo.

9. Škoda in višja sila
Organizator, soorganizatorja in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade. V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

9. Varovanje osebnih podatkov
Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljalcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje osebne podatke za namene, ki so opredeljeni v 3. členu teh pravil in pogojev.

Osebni podatki sodelujočih bodo trajno izbrisani v roku 120 dni po zaključku nagradne igre.

Upravljalci bodo pridobljene podatke varovala v skladu z zakonodajo ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona.

Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

10. Reševanje sporov
Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Slovenskih Konjicah.

11. Objava pravil
Ti splošni pogoji in pravila nagradne igre so objavljeni na spletni strani Radia Rogla