PRAVILA NAGRADNE IGRE: Valentinov zajtrk z Dejanom Vunjakom 2024

1. Organizator
Sodelovanje v nagradni igri  Valentinov zajtrk z Dejanom Vunjakom (v nadaljevanju nagradna igra) poteka v organizaciji podjetja Radio Rogla, d. o. o., Škalska 7, 3210 Slovenske Konjice (v nadaljevanju organizator).

2. Privolitev
Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno podati privolitev, da se strinjate s sodelovanjem v nagradni igri in da soglašate z uporabo vaših zahtevanih osebnih podatkov za namene izvedbe nagradne igre (izbor in žreb nagrajencev, obveščanje in objava nagrajencev, pošiljanje nagrade na dom).

POMEMBNO: organizator zbira vaše osebne podatke z namenom izvedbe nagradne igre (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonska številka, e naslov).

Privolitev lahko prekličete preko elektronskega naslova: urednistvo@radiorogla.si

3. Namen
Namen nagradne igre je promocija blagovnih znamk Radio Rogla in sodelujočih podjetij, izvajanje trženjskega komuniciranja ter promocija drugih znamk organizatorja, in sicer na področju Republike Slovenije.

4. Trajanje
Nagradna igra poteka v etru in na spletni strani Radia Rogla, od  petka, 19. 1. 2024, do najdlje vključno petka, 9. 2. 2024, sledi še izvedba zajtrka.

Prijave so mogoče do vključno srede, 7. 2. 2023, do 15. ure.

5. Kdo lahko sodeluje
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki privolijo v sodelovanje in oddajo privolitev v skladu s 3. členom teh pravil in pogojev, so starejši od 15 let ter v skladu z navodili izpolnijo formular na spletni strani Radia Rogla. Sodelujoči v nagradni igri mora biti resnična oseba.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ali soorganizatorjih nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

6. Kako sodelovati
Vsak dan bomo poslušalce večkrat pozvali k sodelovanju.
Poslušalci se morajo za sodelovanje prijaviti na spletni strani Radia Rogla. To storijo tako, da vpišejo svoje podatke.

Med vsemi prispelimi prijavami komisija nagradne igre vsak dan od ponedeljka do petka opravi žreb. V eter  Radia Rogla producenti  med 6.00 in 10.00 kličejo izžrebanke. Če te pravilno dopolnijo zvočni stavek, se uvrstijo v boben za tedensko žrebanje finalist. Za sodelujoče so pripravljene številne manjše nagrade pokrovitelje.

Finalistke žrebamo vsak petek trajanja igre.

Če se poslušalka ne odzove na klic producenta, ta dan nima več možnosti sodelovati, lahko pa je še izžrebana naslednji dan.

Zapisnik o nagrajencu z njegovimi osebnimi podatki se izpiše v enem izvodu in shrani na sedežu soorganizatorja za dobo enega leta.

7. Nagrade in prevzem nagrad

Nagradni sklad:
3 x zajtrk z Dejanom Vunjakom (14.2. 2024 od 7.15 do 10.00)
1 x Slušalke ušesne brezžične z mikrofonom Bluetooth Baseus  Cena: 37,90 Eur
1 x Zvočnik WHITE SHARK Bluetooth GBT-808 Cena: 28,90 Eur
1 x Prenosna baterija PowerBank 10.000 20W PRO PPBD0401101 črn Baseus Cena: 33,90 Eur
1 x Mini USB ključ, USB 3.2 Gen1 ključ 128GB AH155 APACER super mini, srebrno/moder: Cena 24,90 Eur
12 x majica Somersby

Davčne obveznosti za nagrajence ne nastanejo.

Prevzem nagrade: v dogovoru s producentom nagradne igre (Radio Rogla), nagrajenci prejmejo nagrade iz nagradnega sklada z dopisom, glavne nagrade so 3 /udeležba na dogodku – zajtrku/.

Nagrade ni mogoče zamenjati za karkoli drugega in tudi v nobenem primeru ne za gotovinsko izplačilo.

9. Škoda in višja sila
Organizator, soorganizatorja in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade. V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

9. Varovanje osebnih podatkov
Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljalcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje osebne podatke za namene, ki so opredeljeni v 3. členu teh pravil in pogojev.

Osebni podatki sodelujočih bodo trajno izbrisani v roku 120 dni po zaključku nagradne igre.

Upravljalci bodo pridobljene podatke varovala v skladu z zakonodajo ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona.

Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

10. Reševanje sporov
Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Slovenskih Konjicah.

11. Objava pravil
Ti splošni pogoji in pravila nagradne igre so objavljeni na spletni strani Radia Rogla

PRAVILA NAGRADNE IGRE: SIMBIO navija za tvoj piknik brez odpadkov

1. Organizator
Sodelovanje v nagradni igri SIMBIO navija za tvoj piknik brez odpadkov (v nadaljevanju nagradna igra) poteka v organizaciji podjetja Radio Rogla, d. o. o., Škalska 7, 3210 Slovenske Konjice (v nadaljevanju organizator).

2. Privolitev
Za sodelovanje v nagradni je potrebno podati privolitev, da se strinjate s sodelovanjem v nagradni igri in da soglašate z uporabo vaših zahtevanih osebnih podatkov za namene izvedbe nagradne igre (izbor in žreb nagrajencev, obveščanje in objava nagrajencev, pošiljanje nagrade na dom),

POMEMBNO: organizator zbira vaše osebne podatke z namenom izvedbe nagradne igre (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, telefonska številka, e naslov).

Privolitev lahko prekličete preko elektronskega naslova: urednistvo@radiorogla.si

3. Namen
Namen nagradne igre je promocija blagovnih znamk Radio Rogla in sodelujočih podjetij, izvajanje trženjskega komuniciranja ter promocija drugih znamk organizatorja, in sicer na področju Republike Slovenije.

4. Trajanje
Nagradna igra poteka v etru in na spletni strani Radia Rogla, od  petka, 16. 5. 2022, do vključno petka, 27. 5. 2022.

5. Kdo lahko sodeluje
V nagradni igri lahko sodelujejo vsi, ki privolijo v sodelovanje in oddajo privolitev v skladu s 3. členom teh pravil in pogojev, so starejši od 15 let ter v skladu z navodili izpolnijo formular na spletni strani Radia Rogla. Sodelujoči v nagradni igri mora biti resnična oseba.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ali soorganizatorjih nagradne igre, njihovi ožji družinski člani (zakonec oziroma izvenzakonski partner oziroma partner registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter starši oziroma posvojitelji). Navedeni bodo iz nagradne igre izključeni s strani organizatorja.

6. Kako sodelovati
Vsak dan bomo poslušalce večkrat pozvali k sodelovanju.
Poslušalci se morajo za sodelovanje prijaviti na spletni strani Radia Rogla. To storijo tako, da vpišejo svoje podatke in po potrebi odgovorijo na zastavljeno vprašanje.
Poslušalec lahko v igri sodeluje večkrat, z več različnimi odgovori.
Producenti Radia Rogla bodo vsak delovni dan klicali dva prijavljena za pogovor v etru Radia Rogla. Sodelovanje v etru je pogoj za pridobitev nagrade.

Zapisnik o nagrajencu z njegovimi osebnimi podatki se izpiše v enem izvodu in shrani na sedežu soorganizatorja za dobo enega leta.

7. Nagrade in prevzem nagrad

Nagrade: 20 x trodelna piknik vreča za ločeno zbiranje odpadkov – za večkratno uporabo.

Vrednost posamezne nagrade: 20,27 EUR.

Nagrade ni mogoče zamenjati za karkoli drugega in tudi v nobenem primeru ne za gotovinsko izplačilo.

Nagrada se prevzame z dopisom Radia Rogla.

Davek na nagradne igre ne nastane.

9. Škoda in višja sila
Organizator, soorganizatorja in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade. V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

9. Varovanje osebnih podatkov
Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljalcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje osebne podatke za namene, ki so opredeljeni v 3. členu teh pravil in pogojev.

Osebni podatki sodelujočih bodo trajno izbrisani v roku 120 dni po zaključku nagradne igre.

Upravljalci bodo pridobljene podatke varovala v skladu z zakonodajo ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona.

Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

10. Reševanje sporov
Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Slovenskih Konjicah.

11. Objava pravil
Ti splošni pogoji in pravila nagradne igre so objavljeni na spletni strani Radia Rogla