TRAJANJE IGRE
Igra traja od  četrtka, 18. 3. 2021, do vključno petka, 2.4. 2021.

KAKŠNA je nagrada?
Nagrada: 4 m3 bukovih drv, cepljena, narezana 33 cm, v razsutem stanju.
Vrednost nagrade: 300 evrov.
Vsebine nagrade ni mogoče zamenjati ali spreminjati.
Nagrado nagrajenecu dostavi GOZDARSTVO HLOD.
Davek na nagradne igre poravna GOZDARSTVO HLOD, Lipje pri Velenju.

KAKO SODELOVATI?
Vsak dan bomo poslušalce večkrat pozvali k sodelovanju.
Poslušalci se morajo za sodelovanje prijavit na spletni strani Radia Rogla.
Prijavijo se tako, predagajo soseda, ki naj bi dobil glavno nagrado.
Komisija nagradne igre vsak dan izžreba po 3 prijavljene in producenti jih bodo poklicali za oglašanje v eter. Vsi sodelujoči v etru bodo v bobnu za glavno nagrado, ki se izžrreba 2.4. v Jutru Radia Rogla.
Če se izžrebani na klic ne odzove ali ne želji sodelovati v etru, mu nagrada ne pripada.

POGOJI SODELOVANJA

 1. Ko poslušalec odda prijavo, sporoča, da se strinja z vsemi objavljenimi pogoji in pravili za sodelovanje v tej nagradni igri. Strinja se tudi, da se njegovi osebni podatki hranijo, obdelujejo in uporablja za potrebe promocije te igre in drugih iger na Radiu Rogla ter da se s tem naroči na e-pošto sodleujočih podjetij (Radio Rogla in HLOD d.o.o., Lipje 28, Velenje).
 2. Nagrajenci morajo biti star najmanj 15 let.
 3. Poslušalec lahko v času trajanja igre predlaga le enega soseda.
 4. Nagrado je mogoče koristiti pod pogoji navedenmi v tej igri.
 5. Nagrade ni mogoče zamenjati za karkoli drugega in tudi v nobenem primeru ne za gotovinsko izplačilo.
 6. Davčne obveznosti za nagrajenca ne nastanejo.
 7. Nagrado bo Gozdrastvo Hlod dostavilo izbranemu sosedu, poprej pa se bomo telefonsko dogovorili. Nagrajenec prejme tudi dopis.
 8. Tudi za to igro z zgoraj omenjenimi izjemami veljajo splošna pravila nagradnih iger na Radiu Rogla in pravila o varstvu osebnih podatkov.

RAZNO

 1. Organizator igre sta Radio Rogla (Novice, d. o. o., Škalska 7, 3210 Slovenske Konjice) in HLOD d.o.o., Lipje 28, Velenje).
 2. V igri imajo pravico sodelovati vsi državljani Republike Slovenije, ki sprejmejo in izpolnjujejo pogoje, podane v teh pravilih in Splošnih pravilih Radia Rogla o nagradnih igrah.
 3. Za nadzor poteka nagradne igre skrbi odbor v sestavi: Valerija Motaln (Radio Rogla), Aleš Mrzdovnik (Novice, d.o.o), Peter Klima (Radio Rogla).
 4. V času trajanja nagradne igre so pravila kadarkoli na vpogled uporabnikom na spletni strani www.radiorogla.si. Ta pravila so primarna v odnosu do vseh drugih objav (naj si bo v tiskani ali kakšni drugi obliki).
 5. Za vsa vprašanja, ki niso urejena s temi pravili in se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro, smo vedno na voljo na naših elektronskih naslovih. Avtentično tolmačenje teh pravil daje izključno organizator.