BOŽIČNI AVTOBUS 2019 Turistične agencije Pohorje turizem in Radia Rogla; v sodelovanju s časopisi CELJAN, NOVICE, ROGAŠKE NOVICE IN BISTRIŠKE NOVICE

TRAJANJE IGRE
Igra traja od ponedeljka, 25. 11. 2019, do vključno petek, 6. 12. 2019. Prijaviti se je mogoče že prej.

KAKŠNE so nagrade?
Nagradni sklad obsega 45 posamičnih nagrad.
Nagrada je sedež na Božičnem avtobusu Turistične agencije Pohorje tours in Radia Rogla za eno osebo (nagrada obsega tudi vso organizacijo po ponudbi izleta).
Izjema radio: če poslušalec doživi srečni klic, sta sedeža dva.
Izžrebani naročniki časopisov CELJAN, NOVICE, ROGAŠKE NOVICE IN BISTRIŠKE NOVICE prejmejo po en sedež.
Avtobus bo peljal na Advent v Zagrebu, 15. decembra 2019, po programu, ki ga potniki dobijo na dom (oziroma je objavljen na spletni strani www.pohorje.turizem.com).
Izlet je tudi v prodaji, zato je mogoče mesta dokupiti za nenagrajene.

KAKO SODELOVATI?
Vsak dan bomo poslušalce večkrat pozvali k sodelovanju. Naročniki časopisov bodo pozvani preko časopisnih objav.
Radio: Poslušalci se morajo za sodelovanje prijavit na spletni strani Radia Rogla, nato pa izžrebane voditelji Radia Rogla pokličejo v eter.
Časopis: vsak dan trajanja igre bo izžrebanih nekaj nagrajencev, ki bodo objavljeni na radiu, prejeli bodo tudi e-obvestilo. Skupno 16 nagrajencev.

POGOJI SODELOVANJA
1. Ko se nekdo prijavi, sporoča, da se strinja z vsemi objavljenimi pogoji in pravili za sodelovanje v tej nagradni igri. Strinja se tudi, da se njegovi osebni podatki hranijo, obdelujejo in uporablja za potrebe promocije te igre in drugih iger na Radiu Rogla, v TA Pohorje turizem in v sodelujočih časopisih.
2. Nagrajenec mora biti star najmanj 15 let.
3. Nagrajenec lahko v času trajanja igre pridobi le eno vabilo za sodelovanje na družino.
5. Nagrado (izlet z božičnim avtobusom Radia Rogla) je mogoče koristiti samo na določen datum in pod pogoji, ki so običajni za poslovanje TA Pohorje turizem.
6. Davčne obveznosti za nagrajenca ne nastanejo.
7. O prevzemu nagrad bo organizator nagrajence pisno obvestil.
8. Tudi za to igro z zgoraj omenjenimi izjemami veljajo splošna pravila nagradnih iger na Radiu Rogla .
9. Prav tako veljajo pravila o varstvu osebnih podatkov.

RAZNO
1. Organizatorja igre sta Radio Rogla (Novice, d. o. o., Škalska 7, 3210 Slov. Konjice) in Turistična agencija Pohorje tours; Borut Zadek, s.p., Stepišnikova 10 a, Slov. Bistrica, www.pohorje-turizem.com.
2. V igri imajo pravico sodelovati vsi državljani Republike Slovenije, ki sprejmejo in izpolnjujejo pogoje, podane v teh pravilih in Splošnih pravilih Radia Rogla o nagradnih igrah. Zaposleni, sodelavci in ožji sorodniki le teh – obeh organizatorjev- ne morejo sodelovati.
3. Za nadzor poteka nagradne igre skrbi odbor v sestavi: Valerija Motaln (Radio Rogla), Ilona Strmecki (Pohorje Tours), Jasna Gačnikar (Radio Rogla).
4. V času trajanja nagradne igre so pravila kadarkoli na vpogled uporabnikom na spletni strani www.radiorogla.si. Ta pravila so primarna v odnosu do vseh drugih objav (naj si bo v tiskani ali kakšni drugi obliki).
5. Za vsa vprašanja, ki niso urejena s temi pravili in se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro, smo vedno na voljo na naših elektronskih naslovih. Avtentično tolmačenje teh pravil daje izključno organizator.