PRAVILA NAGRADNE IGRE: kviz Ali veš

TRAJANJE IGRE
Igra traja od ponedeljka, 23. 9. 2019, do petka, 29. novembra 2019 (igralni dnevi od od ponedeljka do petka).

KAKŠNE so nagrade?
Nagradni sklad obsega 60 posamičnih nagrad: tečaji in delavnice na Šolskem centru Slovenske Konjice in Zreče (ŠC SK-Z) . S pravilnim odgovorom tekmovalec prejme brezplačno udeležbo na tečaju v ŠC SK-Z.
Vrednost posamične nagrade ne presega 42 evrov, zato davek na nagrade ne nastane.

KAKO SODELOVATI?
Vsak dan bomo poslušalce večkrat pozvali k sodelovanju.

Poslušalci se morajo za sodelovanje prijavit na spletni strani Radia Rogla, vsak dan bomo v živo z radia poklicali 1 poslušalca, ki bo v pogovoru z voditeljem sodeloval v kvizu.

Pravilen odgovor mu prinese brezplačno udeležbo na tečaju ŠC SK-Z.

Če tekmovalec odgovori nepravilno, ne prejme nagrade, lahko pa se znova prijavi k sodelovanju v kvizu.

POGOJI SODELOVANJA

 1. Ko poslušalec odda prijavo, sporoča, da se strinja z vsemi objavljenimi pogoji in pravili za sodelovanje v tej nagradni igri. Strinja se tudi, da se njegovi osebni podatki hranijo, obdelujejo in uporablja za potrebe promocije te igre in drugih iger na Radiu Rogla.
 2. Nagrajenec mora biti star najmanj 15 let.
 3. Poslušalec lahko v času trajanja igre pridobi le eno nagrado.
 4. Nagrado je mogoče koristiti pod pogoji, ki so običajni za poslovanje v Šoslkem centru Slovenske Konjice – Zreče, Tattenbchova ulica 2a, 3210 Slovenske Konjice.
 5. Nagrade ni mogoče zamenjati za karkoli drugega in tudi v nobenem primeru ne za denar.
 6. Davčne obveznosti ne nastanejo.
 7. O prevzemu nagrad bo organizator nagrajence pisno obvestil.
 8. Tudi za to igro z zgoraj omenjenimi izjemami veljajo splošna pravila nagradnih iger na Radiu Rogla in pravila o varstvu osebnih podatkov.

RAZNO

 1. Organizator igre je Radio Rogla (Novice, d. o. o., Škalska 7, 3210 Slov. Konjice).
 2. V igri imajo pravico sodelovati vsi državljani Republike Slovenije, ki sprejmejo in izpolnjujejo pogoje, podane v teh pravilih in Splošnih pravilih Radia Rogla o nagradnih igrah.
 3. Za nadzor poteka nagradne igre skrbi odbor v sestavi: Valerija Motaln (Radio Rogla), Petra Klima (ŠC SK-Z), Peter Klima (Radio Rogla).
 4. V času trajanja nagradne igre so pravila kadarkoli na vpogled uporabnikom na spletni strani radiorogla.si. Ta pravila so primarna v odnosu do vseh drugih objav (naj si bo v tiskani ali kakšni drugi obliki).
 5. Za vsa vprašanja, ki niso urejena s temi pravili in se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro, smo vedno na voljo na naših elektronskih naslovih. Avtentično tolmačenje teh pravil daje izključno organizator.