PRAVILA NAGRADNE IGRE: Kdo je tvoja prava družba za tek?

TRAJANJE IGRE
Igra traja od petka, 19 4. 2019, do vključno petka, 26. 4. 2019.

KAKŠNA so nagrade?
Nagradni sklad obsega 10 posamičnih nagrad: en mesec brezplačnega treninga v KAŠ začetni ali nadaljevalni (po izbiri) tekaški skupini. Ena oseba osvoji dve nagradi (zase in za prijavljenega prijatelja).
Davčna obveznost ne nastane.
Koriščenje kako drugače ali menjava nagrad za karkoli drugega ni mogoča.

KAKO SODELOVATI?
Vsak dan bomo poslušalce večkrat pozvali k sodelovanju.
Poslušalci se morajo za sodelovanje prijavit na spletni strani Radia Rogla
Žrebanje bo javno, v petek, 26.4. 2019 v jutru Radia Rogla.

POGOJI SODELOVANJA
1. Ko poslušalec odda prijavo, sporoča, da se strinja z vsemi objavljenimi pogoji in pravili za sodelovanje v tej nagradni igri. Strinja se tudi, da se njegovi osebni podatki hranijo, obdelujejo in uporablja za potrebe promocije te igre in drugih iger na Radiu Rogla in dejavnosti Konjiške atletske šole in Konjiškega maratona.
2. Nagrajenec mora biti star najmanj 15 let.
3. Poslušalec lahko v času trajanja igre pridobi le eno nagrado.
4. Nagrade ni mogoče zamenjati za karkoli drugega in tudi v nobenem primeru ne za denar.
5. Davčne obveznosti za nagrajenca ne nastanejo.
6. O prevzemu nagrad bo organizator nagrajence pisno obvestil.
7. Tudi za to igro z zgoraj omenjenimi izjemami veljajo splošna pravila nagradnih iger na Radiu Rogla in pravila o varstvu osebnih podatkov.

RAZNO
1. Organizator igre je Radio Rogla (Novice, d. o. o., Škalska 7, 3210 Slov. Konjice).
2. V igri imajo pravico sodelovati vsi državljani Republike Slovenije, ki sprejmejo in izpolnjujejo pogoje, podane v teh pravilih in Splošnih pravilih Radia Rogla o nagradnih igrah.
3. Za nadzor poteka nagradne igre skrbi odbor v sestavi: Valerija Motaln (Radio Rogla), Metka Hrovat (Novice, d.o.o.), Aleš Mrzdovnik (Radio Rogla).
4. V času trajanja nagradne igre so pravila kadarkoli na vpogled uporabnikom na spletni strani www.radiorogla.si. Ta pravila so primarna v odnosu do vseh drugih objav (naj si bo v tiskani ali kakšni drugi obliki).
5. Za vsa vprašanja, ki niso urejena s temi pravili in se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro, smo vedno na voljo na naših elektronskih naslovih. Avtentično tolmačenje teh pravil daje izključno organizator.