PRAVILA NAGRADNE IGRE: Kravl ali žabica? Kaj je bolje za v morju?

Zate imamo brezplačne počitnice na morju v Dalmaciji za vso družino!

TRAJANJE IGRE
Igra traja od 9.5. do 26.6. 2019 (izvedbeni dnevi v etru Radia Rogla pa so delovni dnevi od ponedeljka do sobote v času od 13.5. do 24.6.)

KAKŠNA SO NAGRADE?
GLAVNA NAGRADA
(žrebanje petek, 24.5. med 7.00 in 9.00 v etru Radia Rogla):
Bivanje v bungalovu 1/2 + 1 za dva odrasla + 2 otroka do 10 let.
(V bungalovu so 3 normalne postelje; v primeru da ima družina  2 otroka, to pomeni, da si otroka deliti tretjo posteljo oz. si lahko sami organizirate četrto ležišče. V kolikor je oseb več oz. če so otroci starejši, se letovanje lahko doplača po ceniku).
Termin po izbiri in po dogovoru z agencijo.
Nagrado lahko koristi tudi manj od največjega števila predvidenih oseb ali se jo podari drugi osebi. Če bo oseb več oziroma če so otroci starejši, se letovanje lahko doplača po ceniku.
Vrednost nagrade je v razponu od 650 do 1.240 evrov. Znesek vrednosti nagrade je odvisno od termina koriščenja nagrade, števila oseb in starosti otrok.
Davek na nagrado pokrijejo organizatorji.
DNEVNE NAGRADE:
s sodelovanjem v etru poslušalec dobi bon dobrodošlice Turistične agencije Sajko (v nadaljevanju TA Sajko).
Gre za bon v vrednosti 20 EUR, ki ga je mogoče unovčiti za rezervacijo poletnega dopusta iz ponudbe Turistične agencije Sajko 2019.
Davek na nagrade ne nastane.

KAKO SODELOVATI in KAKO BO POTEKALA IGRA?
Poslušalci se morajo za sodelovanje prijaviti na spletni strani Radia Rogla in sodelovati v etru Radia Rogla, ko jih voditelji pokličejo.
V žrebanju za glavno nagrado bodo sodelovali vsi, ki se bodo prijavili.
Komisija Radia Rogla bo vsak izvedbeni dan igre (od ponedeljka do sobote) izžrebala 3 od prijavljenih, ne glede na vsebino njihovega odgovora.
Te prijavljene bodo voditelji Radia Rogla poklicali v živo v eter Radia Rogla in z njimi opravila pogovor. S tem so pridobili pravico do dnevne nagrade (glej nagradni sklad).
Če se izžrebani na klic Radia Rogla ne bo oglasil v 30 sekundah, žrebamo naprej in pravica do nagrade ugasne. Žrebamo tako dolgo, da prikličemo 3 prijavljene.
Finalno žrebanje bo v Dobrem jutru Radia Rogla v petek, 24. junij med 7.00 in 8.00. Sodelujejo vsi, ki bodo oddali prijavo in izpolnjujejo druga pravila igre.
Za sodelovanje se lahko poslušalci prijavijo večkrat.
Prijaviti se je potrebno z vsemi zahtevanimi podatki na www.radiorogla.si ali drugih spletnih straneh, ki bodo objavile poziv in povezavo.

PREVZEM NAGRAD
1. Nagrajenci bodo za prevzem nagrade prejeli dopis.
2. Nagrada je prenosljiva na drugo osebo, ni pa zamenljive za kakorkoli drugega, potrebno jo je prevzeti v celoti v določenem terminu /do oktobra 2019 oziroma bon dobrodošlice do konca junija 2019/.
3. Nagrajeni ne sme biti mlajši od 18 let.
4. S prevzemom nagrad (dopisa za nagrade) se nagrajenci odrekajo kakršnikoli odškodninski zahtevi do organizatorjev in pokroviteljev akcije in sprejmejo splošne pogoje, ki so običajni za poslovanje s strankami v TA Sajko, Slov. Bistrica.

RAZNO
1. Organizator in izvajalec igre sta Radio Rogla (Novice, d. o. o., Škalska 7, 3210 Slov. Konjice) in SAJKO TURIZEM, d.o.o. Trg svobode 22, 2310 Slov. Bistrica. Za nadzor poteka nagradne igre skrbi odbor v sestavi: Valerija Motaln (Radio Rogla), Milan Sajko (Sajko turizem), Nejc Mihelak (Radio Rogla).
2. Tudi za to igro z zgoraj omenjenimi izjemami veljajo splošna pravila nagradnih iger na Radiu Rogla in pravila o varstvu osebnih podatkov.
3. Organizator in izvajalec ni odgovoren za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje spletne strani www.radiorogla.si in omrežja, telefonskih linij ali komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.
4. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O tem bo sodelujoče obvestil na spletni strani www.radiorogla.si.
5. Izvajalec na vsa morebitna vprašanja v zvezi z nagradno igro daje pojasnila prek tel. 03 757 45 10.
6. Pravila so stopila v veljavo z 9. 5. 2019.