Pravila nagradne igre SILVESTRSKA LOTERIJA RADIA ROGLA in UNITURJA 2019

TRAJANJE IGRE
Igra traja od 2.12. do 30.12. 2019.

KAKŠNA JE NAGRADA?
3 dnevnem najemu bungalova 1/2+2 na Rogli s smučarsko vozovnico za 4 osebe.
Vrednost nagrade je 550 evrov.
Davek na nagrado pokrije Unitur, turistično takso plača nagrajenec.
Pogoji prevzema nagrade dodatno opredeljeni v DODATNO O KORIŠČENJU NAGRADE.

KAKO SODELOVATI?
Za sodelovanje se je potrebno prijaviti z unikatno osebno kodo.
Koda se formira iz rojstnega datuma nagrajenca + bonus številke, ki jo vsak dan najmanj 9 x v programu povedo voditelji Radia Rogla.
Bonus številka je drugačna za vsak dan igre. Seznam bonus številk je deponiran pri urednici Radia Rogla.
Prijavite se lahko večkrat v toku igre, vendar mora biti vsak dan koda formirana z dnevno bonus številko, sicer bo prijava šteta kot neveljavna.
V žrebanju bo upoštevana koda, ne prijava.
Prijaviti se je potrebno z vsemi zahtevanimi podatki na www.radiorogla.si, www.novice.si ali drugih spletnih straneh, ki bodo objavile poziv in povezavo.

KAKO BO POTEKALO ŽREBANJE?
Komisija Radia Rogla bo 30. 12.2019 izvedla žrebanje med številkami od 0 do 12, tako bomo dobili rojstni mesec nagrajenca.
Sledi žrebanje letnice (ta se izžreba tako da se v koš vstavi ustrezno logično število številk; napr. za tisočletje 1 in 2, itd..)
Sledi žrebanje dneva rojstva med številkami od 0 do 31.
Tako bomo prišli do rojstnega datuma nagrajenca.
Vsako od izžrebanih številk rojstnega datuma pa bo mogoče nadomestiti z dnevno unikatno bonus številko (vpisano v prijavo) in tako priti do pravilnega (izžrebanega) datuma.
Žrebanje bomo sproti objavljali v etru Radia Rogla (med 7.00 in 13.00).
Sledi računalniško preverjanje prijavljenih osebnih unikatnih kod in možnih kombinacij.

Če bo več možnih nagrajencev, dobi nagrado tisti, ki prvi sam pokliče v studio (eter) Radia Rogla in ima vse izžrebane številke točen (ali nadomeščene z bonus številko).
Če nihče ne pokliče takoj, se možni nagrajenci objavijo, in se čaka na prvi klic.
Če bo možni nagrajenec en sam, ga pokličejo voditelji z Radia Rogla na številko zapisano v prijavi.
Z izžrebano osebo se opravi pogovor v etru Radia Rogla. S tem izžrebani osebi pripada nagrada.
Vse podrobnosti o koriščenju nagrade bodo razložene tudi v dopisu, ki ga nagrajenec prejme na dom.

DODATNO O KORIŠČENJU NAGRADE
1. Nagrada ni prenosljiva na drugo osebo, ni zamenljiva za kakorkoli drugega.
2. Nagrada bo nagrajencu predana v obliki darilnega bona po pošti s priporočeno pošiljko in povratnico najkasneje do 15. 01. 2020.
3. Nagrado je mogoče koristiti, po predhodni rezervaciji na tel. 03/75 76 169 (ga. Jasmina Črešnar Brečko), najkasneje do 01. 04. 2020.
4. Nagrajeni ne sme biti mlajši od 18 let.
5. Pri koriščenju nagrade je potrebno plačati turistično takso, ki znaša za odrasle 2€ / osebo/ dan in za otroke (7 – 18. leta) 1€/ osebo/ dan.

RAZNO
1. Organizator in izvajalec igre sta Radio Rogla (Novice, d. o. o., Škalska 7, 3210 Slov. Konjice) in Unitur, d.o.o. (Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče). Za nadzor poteka nagradne igre skrbi odbor v sestavi: Valerija Motaln, Radio Rogla, Jasmina Črešnar Brečko (Unitur), Alenka Vodušek, Radio Rogla.
2. Tudi za to igro z zgoraj omenjenimi izjemami veljajo splošna pravila nagradnih iger na Radiu Rogla  in pravila o varstvu osebnih podatkov.
3. Organizator in izvajalec ni odgovoren za kakršnekoli okvare oziroma nedelovanje spletne strani www.novice.si in www.radiorogla.si, omrežja, telefonskih linij ali komunikacije, niti za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Takšne prijave se bodo štele za neveljavne.
4. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O tem bo sodelujoče obvestil na spletni strani www.novice.si.
5. Izvajalec na vsa morebitna vprašanja v zvezi z nagradno igro daje pojasnila prek tel. 03 757 45 10.
6. Pravila so stopila v veljavo z 1. 12. 2019.