Pravila nagradne igre: ŠTAJERCI SE PRIPRAVLJAMO NA TEDEN BUČNEGA OLJA

TRAJANJE IGRE
Igra traja od ponedeljka, 11.11. 2019, do vključno petka, 22. 11. 2019. (Igramo se od ponedeljka do petka, prijave so mogoče in zaželene že prej).

KAKŠNA so nagrade?
Nagradni sklad obsega 10 posamičnih nagrad: GEA Štajersko prekmursko bučno olje (liter, vrednost 17,90 evra, davek na nagrado ne nastane).
Vsebine nagrade ni mogoče zamenjati ali spreminjati.
Nagrado nagrajenec prevzame v Industrijski prodajalni olja Tovarne olje Gea v Slov. Bistrici.

KAKO SODELOVATI?
Vsak dan bomo poslušalce večkrat pozvali k sodelovanju.
Poslušalci se morajo za sodelovanje prijavit na spletni strani Radia Rogla.
Komsija bo tekom igre 4 x izžrebala sodelujoče in producenti jih bodo poklicali, da se dogovre za obisk v studiu. Če izžrebani obisk v studiu zavrne, mu nagrada ne pripada.

POGOJI SODELOVANJA

 1. Ko poslušalec odda prijavo, sporoča, da se strinja z vsemi objavljenimi pogoji in pravili za sodelovanje v tej nagradni igri. Strinja se tudi, da se njegovi osebni podatki hranijo, obdelujejo in uporablja za potrebe promocije te igre in drugih iger na Radiu Rogla ter da se s tem naroči na e-pošto podjetja Tovarna olja Gea Slovenska Bistrica.
 2. Nagrajenci morajo biti star najmanj 15 let.
 3. Poslušalec lahko v času trajanja igre pridobi le eno nagrado.
 4. Nagrado je mogoče koristiti pod pogoji, ki so običajni za poslovanj v podjetju Tovarna olja Gea Slovenska Bistrica.
 5. Nagrade ni mogoče zamenjati za karkoli drugega in tudi v nobenem primeru ne za gotovinsko izplačilo.
 6. Davčne obveznosti za nagrajenca ne nastanejo.
 7. Nagrada se izroči ob obisku v studiu Radia Rogla.
 8. Tudi za to igro z zgoraj omenjenimi izjemami veljajo splošna pravila nagradnih iger na Radiu Rogla in pravila o varstvu osebnih podatkov.

RAZNO

 1. Organizator igre sta Radio Rogla (Novice, d. o. o., Škalska 7, 3210 Slovenske Konjice) in Tovarna olja Gea Slovenska Bistrica (Trg svobode 3, 2310 Slovenska Bistrica).
 2. V igri imajo pravico sodelovati vsi državljani Republike Slovenije, ki sprejmejo in izpolnjujejo pogoje, podane v teh pravilih in Splošnih pravilih Radia Rogla o nagradnih igrah.
 3. Za nadzor poteka nagradne igre skrbi odbor v sestavi: Valerija Motaln (Radio Rogla), Doroteja Kitak (Tovarna olja Gea), Alenka Vodušek (Radio Rogla).
 4. V času trajanja nagradne igre so pravila kadarkoli na vpogled uporabnikom na spletni strani www.radiorogla.si. Ta pravila so primarna v odnosu do vseh drugih objav (naj si bo v tiskani ali kakšni drugi obliki).
 5. Za vsa vprašanja, ki niso urejena s temi pravili in se lahko pojavijo v zvezi z nagradno igro, smo vedno na voljo na naših elektronskih naslovih. Avtentično tolmačenje teh pravil daje izključno organizator.