RADIO ROGLA do lokalnih volitev 2018

Radio Rogla bo tudi tokrat predvolilna dogajanja spremljal v skladu s svojo programsko usmeritvijo, neodvisno uredniško politiko in po profesionalnih novinarskih načelih.

Pravila RADIA ROGLA za volilno kampanjo volitev do lokalnih volitev 2018
Da bi obvestili poslušalce o volilnih dejavnostih, bomo o tem poročali v novinarskih zvočnih zapisih.
Osnovno vodilo pri poročanju bo dobro predstaviti pomembne informacije za lokalne prebivalce in skupnosti, sicer pa bo naše vodilo med volilno kampanjo nepristransko in tržno obnašanje medija. Brezplačnih predstavitev strank ali kandidatov ne bomo objavljali, razen v sklopu novinarskega poročanja.

V času do volitev bo radio enakopravno obravnaval dejavnost vseh kandidatov in list. Praviloma bomo pokrili dogodke na lokalnem območju, ki ga tudi sicer pokrivamo v našem informativnem delu radia. Pričakujemo, da bomo o dogodkih pisno obveščeni najmanj pet dni pred dogodkom. Naši novinarji bodo o njih poročali po svoji presoji.

Pravila za oglaševanje v času volilne kampanje
Na Radiu Rogla lahko kandidati, predlagatelji kandidatov, politične stranke ali drugi organizatorji volilne kampanje proti ustreznemu plačilu objavljajo politična volilna propagandna sporočila za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov.
Volilna propagandna sporočila plačujejo naročniki po veljavnem ceniku oglasnih sporočil v predplačilu. Pooblaščena oglaševalska agencija ne more uveljavljati pogodbenih popustov.

Radio Rogla bo objavljal oglase skladno z Zakonom o volilni kampanji samo z navedbo naročnika. Za vsebino oglasov je odgovoren naročnik.

Volilna propagandna sporočila bodo objavljena v rednih in po potrebi dodatnih oglasnih terminih na Radiu Rogla, vendar zvočno ločena od drugih sporočil. Naročila bodo veljavna, če bodo poslana najmanj 5 delovnih dni pred prvo objavo. Pri uvrščanju oglasov v oglasne bloke velja izključno pravilo časovnega vrstnega reda prispelih naročil.

Naročniki se lahko odločajo tudi za radijska obvestila, vendar je njihova vsebina omejena. Z njimi lahko organizatorji volilne kampanje vabijo na volilne shode in druga srečanja v času volilne kampanje, ne morejo pa jih uporabljati za promocijo posameznega kandidata, promocijo strankinega volilnega programa ali za morebitne predvolilne obračune s posameznimi kandidati drugih organizatorjev volilnih kampanj.

V nobenem primeru organizatorji volilnih kampanj ali politične stranke v času volilne kampanje ne morejo prevzemati sponzorstva nad katerokoli programsko vsebino (rubriko, oddajo).

Morebitne pritožbe in ugovori, ki se nanašajo na LOKALNE VOLITVE 2018, morajo biti posredovani odgovorni urednici v pisni obliki. Vsebovati morajo opis in datum objave domnevne kršitve oz. nepravilnosti in podatke, kamor želi pošiljatelj prejeti odgovor.

Ta pravila veljajo v volilni kampanji za lokalne volitve 2018, so objavljena na spletni strani www.radiorogla.si in se uporabljajo od 16. oktobra 2018.

V imenu uredništva Radia Rogla, odgovorna urednica Valerija Motaln