Pravila tekmovanja ‘Glasbena zvezda Štajerske’

Splošna pravila in pogoji za sodelovanje v radijskem natečaju

GLASBENA ZVEZDA ŠTAJERSKE

Radio Rogla s temi pravili določa postopek izbora prijavljenih izvajalcev v natečaju “Glasbena zvezda Štajerske”, oddaje Pod Roglo se poje in igra.

  1. V natečaju lahko sodelujejo še neuveljavljene glasbene skupine, ki izvajajo narodno zabavno glasbo ob spremljavi instrumentov ali posamezniki pevci, ki pojejo zabavno glasbo in niso dosegli vidnih uspehov na večjih festivalih narodno zabavne glasbe ali zabavne glasbe.

2. Na razpis prijavljene izvajalce obravnava tričlanska strokovna komisija.

3. Izvajalci se prijavijo z video posnetkom z vaje na spletni strani radiorogla.si (lahko je posnetek s telefonom). Skladbo, s katero se bodo predstavili javnosti, uskladijo s strokovno komisijo. Prijave zbiramo do 5. oktobra oziroma do zapolnitve mest.

4. Strokovna komisija bo izmed vseh prijavljenih kandidatov izbrala dvajset izvajalcev. Če izmed vseh prijavljenih izvajalcev – glede na vsebinske in tehnične kriterije – ne bo mogoče izbrati dvajset izvajalcev, si organizator pridrži pravico neposrednega povabila izvajalcev k sodelovanju. Predlog lahko poda strokovna komisija.

5. Vseh dvajset izbranih izvajalcev se bo predstavilo z igranjem v živo v oddaji Pod Roglo se poje in igra v rubriki “Glasbena zvezda Štajerske”” in po predstavitvi v oddaji tudi v pivnici Krigl v Slovenskih Konjicah.

6. Izmed dvajsetih izvajalcev bo z glasovanjem izbranih deset izvajalcev, ki se bodo pomerili v finalu natečaja »Štajerska glasbena zvezda«. Organizator si pridržuje pravico, da v finale po svojem izboru uvrsti še kakšno od sodelujočih skupin ali posameznikov, ki niso dobile največ glasov v posameznem tedenskem glasovanju. Finalni izbor bo v Športni dvorani v Slovenskih Konjicah, v petek, 1. februarja, 2019.

7. Glasovanje poteka na spletni strani radiorogla.si, s kuponi iz časopisov Novice, Celjan, Rogaške novice in Bistriške novice ter v živo na Radiu Rogla, v oddaji Pod Roglo se poje in igra. Glasovanje poteka od predstavitve do naslednje oddaje (7 dni). Če imata izvajalca, ki se predstavljata v oddaji, enako število glasov, se naprej uvrsti tisti, ki ga izbere strokovna komisija.

8. Glasovanje v finalu poteka z glasovnicami, ki jih obiskovalci pridobijo z nakupom vstopnice.

9. Izvajalcu, ki za svojo izvedbo v finalu dobi največ glasov, se podeli naziv “Glasbena zvezda Štajerske””, glavna nagrada – nastop na 22-letki Radia Rogla in ostale promocijske aktivnosti.