ROGLINA PLOŠČARNA

Kateri glasbeni izvajalec iz časov plošč
se skriva v dobrem jutru Radia Rogla?
Obujamo spomine in smo za to še nagrajeni.
Vsako jutro od ponedeljka do petka
malo čez pol deveto v Dobrem jutru Radia Rogla.

Z nami v juniju: Restavracija s prenočišči GORSKA REKA,
Loška Gora pri Zrečah.
Podarjamo: 2 porciji domačih postrvi s prilogo.
Restavracija s prenočišči GORSKA REKA, Loška Gora pri Zrečah.