ROGLINA PLOŠČARNA

Kateri glasbeni izvajalec iz časov plošč
se skriva v dobrem jutru Radia Rogla?
Obujamo spomine in smo za to še nagrajeni.
Vsako jutro od ponedeljka do petka
malo čez pol deveto v Dobrem jutru Radia Rogla.

Z nami v septembru: Kavarna S CAFFE,
Žiče.
Podarjamo: 2 x sladoled z vročim sadjem